پارسال

تعریف از خود نباشه فقط خواستم بدونم کسی پارسال این موقع را یادشه که من چجوری بودم ؟
خدایا شکرت
ارسال یک نظر