حسرت

نکند تو شنیدن دعای مرا دوست نداری؟ 
قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی 
این دعای ابوحمزه که دیوانشم هنوزم برام طعم شبهای مسجد ارک رو دارد ....
ارسال یک نظر