مسابقه چهار جوابی


اين سخن از کيست؟ :
"مردم وظيفه ي خود را بهتر از هر کسي مي دانند."
1.     رهبری
2.    سید محمد خاتمی
3.    مهندس موسوی
4.     روابط عمومي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه!  

به برندگان به قید قرعه یک عدد ساعت با آرم شبکه تهران اهدا می شود پاسخ خود را به آدرس تهران صندوق پستی ارسال نمائید .
ارسال یک نظر