لطفا منتشر نشود

یکی هست که بی نام و نشون برام کامنت میده بعدش آنقدر یه جوری می نویسه که قلبم درد میگیره بعد از خوندن کامنتش و بعد هم مینویسه لطفا منتشر نشود 
من با همین اسم میشناسمش "لطفا منتشر نشه "!
نمیدونم کیه....
ارسال یک نظر