پلیس خدمتگذار مردم است . امام خمینی


یادمه دوران دانشجویی با یه خانمه که هم دانشکده ای بودیم  از در شمالی دانشگاه تهران که بهش می گفتیم در پزشکی اومدیم بیرون و داشتیم تو بلوار کشاورز راه می رفتیم که برسیم به میدان ولیعصر و هر کدوممون بریم سر خونه زندگیمون که یه موتور سوار کیف یه بنده خدایی را زد و رفت  مالباخته بیچاره تو پیاده رو غش کرد و از حال رفت منم به دوستم گفتم بالاسرش وایسا من برم پلیس بیارم رفتم دم پارک لاله پلیس آوردم و طرف تا رسید به آقاهه که کیفشو دزدیده بودن و دید اون دختره هم دوست منه اول از هرچیز پرسید شما دونفر چه نسبتی با هم دارید ؟
الان که به اون روز فکر می کنم می بینم واقعا پلیس خجسته ای داریم ها تو ایران !
پ . ن
همینجوری نمی دونم چرا یهو این یادم اومد و گفتم بنویسم اینجا !
ارسال یک نظر