رابطهرابطه‏هایی که مدام پاره می‏شوند و گره می‏خورند، ترحم‏انگیز‏ترین رابطه‏ها هستند.
ارسال یک نظر