سالی گذشت و خاطره شد


یکسال گذشت !
و به این فکر می کنم که تو که یکسال را خاطره کردی
خودت هم در یکی از همین سالها خاطره می شوی
سال نو مبارک 
ارسال یک نظر