وقایع زندگی

وقایع زندگی همیشه دو حالته :  اگه خوش بگذره، اسمش خاطره ست و اگه جونت بیاد جلو چشت، تجربه ست و البته ما همیشه مشغول تجربه کسب کردنیم !

بزرگ که می شوی

بزرگ که می شوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند- دردهایت نیز... غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکی ات جا گذاشته ای! شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد...