وقایع زندگی

وقایع زندگی همیشه دو حالته :  اگه خوش بگذره، اسمش خاطره ست و اگه جونت بیاد جلو چشت، تجربه ست و البته ما همیشه مشغول تجربه کسب کردنیم !

ارسال یک نظر